• Swype for Nokia N8
  • Nokia N8 talk on the Mobile Sense show