iOS 7 firmware files

iPhone 5s - GSM

 • iOS 7.0.4{.nofollow}
 • iOS 7.0.3{.nofollow}
 • iOS 7.0.2{.nofollow}
 • iOS 7.0.1{.nofollow}

iPhone 5s - Global/CDMA

 • iOS 7.0.4{.nofollow}
 • iOS 7.0.3{.nofollow}
 • iOS 7.0.2{.nofollow}
 • iOS 7.0.1{.nofollow}

iPhone 5c - GSM

 • iOS 7.0.4{.nofollow}
 • iOS 7.0.3{.nofollow}
 • iOS 7.0.2{.nofollow}
 • iOS 7.0.1{.nofollow}

iPhone 5c - Global/CDMA

 • iOS 7.0.4{.nofollow}
 • iOS 7.0.3{.nofollow}
 • iOS 7.0.2{.nofollow}
 • iOS 7.0.1{.nofollow}

iPhone 5 - GSM

 • iOS 7.0.4{.nofollow}
 • iOS 7.0.3{.nofollow}
 • iOS 7.0.2{.nofollow}
 • iOS 7{.nofollow}

iPhone 5 - Global/CDMA

 • iOS 7.0.4{.nofollow}
 • iOS 7.0.3{.nofollow}
 • iOS 7.0.2{.nofollow}
 • iOS 7{.nofollow}

iPhone 4S

 • iOS 7.0.4{.nofollow}
 • iOS 7.0.3{.nofollow}
 • iOS 7.0.2{.nofollow}
 • iOS 7{.nofollow}

iPhone 4 - GSM

 • iOS 7.0.4{.nofollow}
 • iOS 7.0.3{.nofollow}
 • iOS 7.0.2{.nofollow}
 • iOS 7{.nofollow}

iPhone 4 - GSM (2012 model only)

 • iOS 7.0.4{.nofollow}
 • iOS 7.0.3{.nofollow}
 • iOS 7.0.2{.nofollow}
 • iOS 7{.nofollow}

iPhone 4 - CDMA

 • iOS 7.0.4{.nofollow}
 • iOS 7.0.3{.nofollow}
 • iOS 7.0.2{.nofollow}
 • iOS 7{.nofollow}

iPad Air

 • iOS 7.0.4 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0.4 - Cellular{.nofollow}
 • iOS 7.0.3 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0.3 - Cellular{.nofollow}

iPad mini with Retina display

 • iOS 7.0.4 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0.4 - Cellular{.nofollow}
 • iOS 7.0.3 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0.3 - Cellular{.nofollow}

iPad mini - 1st gen

 • iOS 7.0.4 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0.4 - GSM{.nofollow}
 • iOS 7.0.4 - CDMA{.nofollow}
 • iOS 7.0.3 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0.3 - GSM{.nofollow}
 • iOS 7.0.3 - CDMA{.nofollow}
 • iOS 7.0.2 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0.2 - GSM{.nofollow}
 • iOS 7.0.2 - CDMA{.nofollow}
 • iOS 7.0 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0 - GSM{.nofollow}
 • iOS 7.0 - CDMA{.nofollow}

iPad 4

 • iOS 7.0.4 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0.4 - GSM{.nofollow}
 • iOS 7.0.4 - CDMA{.nofollow}
 • iOS 7.0.3 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0.3 - GSM{.nofollow}
 • iOS 7.0.3 - CDMA{.nofollow}
 • iOS 7.0.2 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0.2 - GSM{.nofollow}
 • iOS 7.0.2 - CDMA{.nofollow}
 • iOS 7.0 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0 - GSM{.nofollow}
 • iOS 7.0 - CDMA{.nofollow}

iPad 3

 • iOS 7.0.4 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0.4 - GSM{.nofollow}
 • iOS 7.0.4 - CDMA{.nofollow}
 • iOS 7.0.3 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0.3 - GSM{.nofollow}
 • iOS 7.0.3 - CDMA{.nofollow}
 • iOS 7.0.2 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0.2 - GSM{.nofollow}
 • iOS 7.0.2 - CDMA{.nofollow}
 • iOS 7.0 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0 - GSM{.nofollow}
 • iOS 7.0 - CDMA{.nofollow}

iPad 2

 • iOS 7.0.4 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0.4 - GSM{.nofollow}
 • iOS 7.0.4 - CDMA{.nofollow}
 • iOS 7.0.3 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0.3 - GSM{.nofollow}
 • iOS 7.0.3 - CDMA{.nofollow}
 • iOS 7.0.2 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0.2 - GSM{.nofollow}
 • iOS 7.0.2 - CDMA{.nofollow}
 • iOS 7.0 - WiFi{.nofollow}
 • iOS 7.0 - GSM{.nofollow}
 • iOS 7.0 - CDMA{.nofollow}

iPad 2 (2012 WiFi model only)

 • iOS 7.0.4{.nofollow}
 • iOS 7.0.3{.nofollow}
 • iOS 7.0.2{.nofollow}
 • iOS 7.0{.nofollow}

iMore senior editor from 2011 to 2015.